Een medium is iemand die kan communiceren met overleden personen. Ieder medium werkt op zijn of haar eigen manier. Informatie kan verkregen worden door automatisch schrift, via bloemen of Tarotkaarten. Anderen werken via een foto of een voorwerp van de overledene. Dat kan een horloge of ring zijn. Dit wordt psychometrie genoemd. Weer andere mediums doen dit via helderziende waarnemingen. Er zijn mediums die tijdelijke toestemming geven om een overleden persoon in zijn of haar lichaam toe te laten om zo te kunnen spreken via het medium. Naast de verandering in de stem kan men dan vaak ook het lichaam van het medium zien veranderen in de lichaamshouding van de overledene. Dit noemt men een trance medium en deze vorm van mediumschap komt niet vaak voor.