Ik kan niets afdwingen en heb dus geen zeggenschap over het verloop van een consult. Jouw gidsen bepalen wie er door mag komen en wat er tegen jou gezegd mag worden. Ik ben alleen het doorgeefluik.